2020 İOKBS Ne Zaman Yapılacak? 

Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı çok önemli.

2020 İOKBS Ne Zaman Yapılacak? 

Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı çok önemli. Geçen yıllarda Haziran ayında yapılan İOKBS bu sene Mart ayında gerçekleştirilecek.
Her yıl 5,6,7,8,9,10,11 ve Hazırlık sınıflarında okuyan maddi durumu iyi olmayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavına giriyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs desteği olarak yapılan bu sınav için başvurular Şubat ayında bitti.

İOKBS Ne Zaman Yapılacak?

MEB sınav takvimine göre ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı 2020 yılında 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak. Sınav Giriş Belgeleri 10 Nisan’da ilan edilecek.

1. BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
1.1. Kontenjan Dağılımı: 1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

Kılavuz için TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 12:35

Meb Personel

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER