İşte öğrenci nakil ve geçişlerine esas teşkil eden hastalıklar

"Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin listesi

İşte öğrenci nakil ve geçişlerine esas teşkil eden hastalıklar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 05/09/2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin "Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 7. fıkrasında; "Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dahil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar." hükmü ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

İşte; "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin listesi:

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 12:37

Fatih Kul

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER