MEB, 2019 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzunu Yayımladı

Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri tanımaları, mesleklerin gerektirdiği özellikleri öğrenmeleri, kendilerine uygun meslek alanlarına yönelmeleri ve bu doğrultuda tercih edebilecekleri okul, alan ve programlan seçmeleri amacıyla sunulan profesyonel destek hizmetleridir.

MEB, 2019 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzunu Yayımladı

Tercih danışmanlığı ise eğitsel ve mesleki rehberliğin bir parçasıdır. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde profesyonel destek sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda tercih danışmanlığı hizmetinin bakırlanan tercih danışmanlığı kılavuzu ile birlikte aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

1. Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin görevlendirme onaylarının koordinasyon kurullarınca alınarak tercih danışmanlığı komisyonlarının kurulması,

2. Tercih danışmanlığı komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücret çizelgelerinin komisyon başkanları tarafından düzenlenerek İlçe Koordinasyon Kurullarına gönderilmesi,

3. İlçe Koordinasyon Kurullarınca ek ders ücret çizelgelerinin öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi,

4. Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ilgi Genelgenin 13. maddesi gereğince tahakkuk ettirilmesi,

5. Ekte yer alan 2019 Tercih Danışmanlığı Kılavuzunun İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından Terçm Danışmanlığı Komisyonlarına ulaştırılmasının sağlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Fatih Kul

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER