Öğretmen kılavuz kitabı varsa, ders planına gerek yok

Öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenin ders planı yapmasına gerek olmadığı gibi Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler.

Öğretmen kılavuz kitabı varsa, ders planına gerek yok

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin "Öğretmen

kılavuz kitabının hazırlanması" başlıklı 10. maddesi hükümlerine göre öğretmen

kılavuz kitapları günlük plan şeklinde hazırlanmaktadır.

İşte o madde;

"Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması

MADDE 10 - (1) Öğretmen kılavuz kitabında; a)Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar/hedefler belirtilir.

b)Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım/amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasında öğretmene yardımcı olacak ve öğretmeyi kolaylaştıracak bilgi, örnek ve uygulamalara yer verilir.

c)Bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç-gereçle birlikte öğretim yöntem ve teknikleri ile ayrıca;

1)Konu ile ilgili zaman analizine ve konunun işleniş planına,

2)Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara, 3)Konuya girerken daha önce işlenen konularla ilişkisini sağlayacak ve öğrencinin

ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara ve benzeri unsurlara,

4)Ders kitabında yer alan ve açıklama gerektiren şekil, şema, çizelge ve benzeri yardımcı

unsurlara,

yer verilir.

ç)Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm

üretmeye yöneltecek ödev, proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilir.

d)Konuların sonunda, gerekli görülmesi halinde verilen kavramlarla ilgili sözlük

bulunur."KAPAT [X]2551 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanan ve 2575 sayılı Tebliğler dergisinde

değişiklikleri yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ve Öğretim

Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin "Ders planı" başlıklı

12. maddesi 3.fıkrasındaki; "Öğretmen

kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılır.

Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda

yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp

uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili

olduğu kazanım yazılır." hükümlerince meslek liselerinde modüler sistemdeki

Megep'ce hazırlanan modüller ve öğretmenlerce önceki yıllarda edinilen

tecrübeler neticesinde hazırlanan derse hazırlık notları günlük plan özelliği

taşıması nedeniyle modüller ve kılavuz kitaplar ders planı yerine kullanılır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26.11.2007 tarihli ve 9413 sayılı, "Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları" konulu yazılarının 3. paragrafında; "Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını

okul yönetimine yazılı ve elektronik ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere

2 (iki) nüsha halinde verip onaylatabilir. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü

ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-öğretim sürecinde

kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde; elektronik nüsha ise okul yönetimine

teslim edilebilir." açıklamalarına yer verilerek elektronik ortamda günlük

plan yapılabileceği belirtilmiştir.

4. paragrafında; "Öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenin ders planı yapmasına gerek olmadığı" belirtilmiştir.

6. paragrafında; "Öğretmenler, kağıt israfından kaçınmak amacıyla, ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler." şeklinde ders planlarını elektronik ortamda hazırlanacağı belirtilmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER