Okul müdürlerinin, aynı dersleri branşlar arasında kaydırma yetkisi daraltılmalı

Hangi derslerin hangi alan öğretmenlerince okutulacağına yönelik olarak yapılacak düzenlemelerin 9 nolu Talim ve Terbiye Kurulu kararına eklenmesi gerekmektedir. Çünkü bazı müdürler, aynı dersleri branşlar arasında dağıtırken, istediği öğretmenin okulda kalmasını istemediklerini ise gitmesini sağlayabilmektedir.

Okul müdürlerinin, aynı dersleri branşlar arasında kaydırma yetkisi daraltılmalı

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin

aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014

Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir.

Esaslar ve eki çizelge için tıklayınız.

Ayrıca Esaslar ve eki çizelgenin "Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri

Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar" bölümünde de hangi derslerin

öncelikle hangi alan öğretmenleri tarafından okutulacağı da kayıt altına alınmıştır.

Bu esaslar ve eki çizelgesi incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı,

ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü

bulunarak, okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanmaktadır.

Fakat Esasların ekinde yer alan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma

Esaslarına İlişkin Çizelgenin "okutacağı dersler" bölümünde farklı branştaki

öğretmenlerin aynı dersleri okuttukları da görülmektedir. Örneğin bir İmam Hatip Lisesinde hem "Arapça Öğretmeni" hem de "İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri" bulunmaktadır.

İşte "Arapça" ve "İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin" okutacağı dersler;

Bu iki alandaki öğretmenlerimizde "Arapça" dersini okutabilmektedirler.

Esaslar ve eki çizelgenin "Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından

Okutulacağına İlişkin Açıklamalar" bölümünde ise "Arapça" dersinin

öncelikle hangi alan tarafında okutulacağı ise belirtilmemiştir.

İşte Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin

Açıklamalar;

Bu durum ilgili okullar tarafından fark edilince, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise "Tereddüt Edilen Hususlar" konulu 17.09.2019 tarih ve 17200566 sayılı yazısı ile Anadolu imam hatip liselerindeki bazı uygulamalarla ilgi tereddütlerin yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

İşte o açıklamalar;

"1. Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu imam hatip liseleri haftalık ders çizelgesine göre, "İslam Kültür ve Medeniyeti", "Osmanlı Türkçesi" ve "Mesleki Arapça" dersleri Anadolu imam hatip liselerinde "meslek dersleri" arasında yer almakta ve imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına girmektedir. Buna göre;

a) "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" derslerinin AİHL meslek dersi öğretmenlerince okutulması gerekmektedir. İhtiyaç olması halinde ise Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı gereğince, "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi "Tarih" öğretmenlerince; "Osmanlı Türkçesi" dersi ise "Tarih" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" öğretmenlerince de okutulabilecektir.

b) Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararda belirtilen atama alanlarındaki öğretmenlerin okutacağı dersler arasında yer alan "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlıca" dersleri Anadolu imam hatip liselerinin dışındaki ortaöğretim kurumlarımızın Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararındaki haftalık ders çizelgesindeki seçmeli dersler için öncelikli olup Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı ortadan kaldırmamaktadır.

c) 9 ve 10. sınıflarda yer alan Arapça dersi Arapça öğretmenlerinin atama alanında; 11 ve 12. sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi ise "dini metinleri anlama ve yorumlama, dini kavramları Arapça sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve yerinde kullanma ve mesleki uygulama gibi temel becerileri geliştirmenin yanı sıra içerdiği kazanımlar, üniteler ve konular Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Kelam, Siyer vb. Temel İslam Bilimleri alanındaki dersleri tamamlayıcı nitelikte olmasından dolayı mesleki muhtevaya ve ıstılahlara şamil olduğu için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı ve Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı gereğince İHL meslek dersleri atama alanında yer almaktadır.

d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı ve Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı gereği; ancak ihtiyaç olması halinde "Arapça" dersini İHL meslek dersleri branşındaki öğretmenler; "Mesleki Arapça" dersini de Arapça branşındaki öğretmenler okutabilecektir." KAPAT [X]Yazıyı sadeleştirirsek;

İmam Hatip Liselerinde;

1-"İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" dersleri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince,

2-İhtiyaç olması halinde "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi Tarih Öğretmenlerince,

3-İhtiyaç olması halinde "Osmanlı Türkçesi" dersi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerince,

4-9 ve 10. sınıflarda yer alan "Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince, 5-11 ve 12. sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince,

6-İhtiyaç olması halinde "Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince,

7-İhtiyaç olması halinde "Mesleki Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince okutulacaktır.

Anadolu imam hatip liselerinin dışındaki ortaöğretim kurumlarında;

1- "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerince,

2- "Osmanlı Türkçesi" dersi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerince okunmaya devam edilecektir.

Editörün notu; İmam Hatip Lisesinde hem "Arapça

Öğretmeni" hem de "İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri" bulunmaktadır.

İşte "Arapça" ve "İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri"nin okutacağı dersler;

DEĞERLENDİRME

Bu esaslar ve eki çizelgeye baktığımızda ilk bakışta "İmam Hatip Meslek

Dersleri Öğretmenlerinin" okutacağı derslere baktığımızda "Mesleki Arapça"

dersi görülmemektedir. Fakat Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve

56 Sayılı Kararında yer alan

"Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi" incelendiğinde

"İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin" okutmak zorunda oldukları

"İHL meslek dersleri" arasında "Mesleki Arapça" dersinin olduğu

da gözükmektedir.

Buna istinaden yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise "Tereddüt Edilen Hususlar" konulu 17.09.2019 tarih ve 17200566 sayılı yazısı ile açıklamalarda bulunmuştur.

Fakat Talim ve Terbiye Kurulunca Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bu açıklamaları

ile diğer aynı derslere giren farklı branşların her biri için belirlenecek öncelikler olmak üzere Esaslar

ve eki çizelgenin "Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına

İlişkin Açıklamalar" bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

Çünkü bazı okul yöneticileri zaman zaman okulundan gitmesini istediği veya

kalmasını istediği öğretmenlerin girebileceği aynı dersleri branşlar arasında

kaydırarak o alandaki öğretmen normunu etkileyebilmektedir. Aynı derslere

giren farklı branşların öncelikle hangi branş tarafından okutulacağının belirlenmemesi

durumu norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul

yönetimi öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise

norm kadro içerine alabilmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 12:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER