Ücretli öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi?

Uygulamada okul müdürleri keyfi yada öğretmen yetersizliğinden dolayı zorunlu olarak ücretli öğretmenlere de nöbet görevi vermekte ama karşılığında ücret ödeyememektedir. Bakanlıkta bu durumu bilmesine rağmen sessiz kalmaktadır. Nöbet görevi ve ücretinin ücretli öğretmenlere de verilmesi yönünde toplu sözleşmeye bir ibarenin eklenmesi yerinde olacaktır.

Ücretli öğretmenlere nöbet  görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz

olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde; a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8

saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim,

özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders

görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak

nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve

teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi

verilebilir."

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER SADECE EK DERS KARŞILIĞI DERS OKUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde öğretmen sayısının yetersiz

olması halinde ücretli öğretmenlere sadece ek ders görevi verilebilmektedir.

NÖBET GÖREVİ, DERS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Söz konusu madde metninde geçen "ek ders görevi" ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve

Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 4.

maddesi 1. fıkrası (f) bendinde; "(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri ifade eder." şeklinde

tanımlanmıştırKAPAT [X]O halde "ek ders görevi" ücreti karşılığında

okutulan dersleri ifade etmektedir.

Ders; ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen

müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin

derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci

bütünlüğünde yapılan derstir.

Nöbet; 12.04.2000 Tarih ve 479 sayılı Milli

Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatının "Nöbetçi Öğretmenin Görevleri" başlıklı bölümün 4.

maddesindeki; "4- Bahçe, koridor ve

sınıflardaki öğrencileri gözetlemek .(okulda birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu

takdirde, aralarındaki iş bölümü okul yönetimi tarafından yapılır.)" hükümlerine

göre bir Nöbet görevi okutulan bir ders görevi olmayıp öğrencilere göz kulak

olma görevidir. Dolayısıyla nöbet görevi, ders kapsamında değerlendirilemez

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin

Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve

2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer

alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesindeki; " (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri

için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de

fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati

geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. " hükümlerince de nöbet görevi

verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile

öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Nöbet görevi de bir ders görevi olmadığından ücretli öğretmenlere nöbete bağlı ek

ders ücreti ödenemez. Bu nedenle de ücretli öğretmenlere nöbet görevi

verilemez. Bu bağlamda okullarda kurulması gereken kurul satın alma, teslim alma, muayene kabul vb. çeşitli komisyonlarda da görev verilemez. Fakat uygulamada okul müdürleri keyfi yada öğretmen yetersizliğinden dolayı zorunlu

olarak ücretli öğretmenlere de nöbet görevi vermekte ama karşılığında ücret

ödeyememektedir. Bakanlıkta bu durumu bilmesine rağmen sessiz kalmaktadır.

Nöbet görevi ve ücretinin ücretli öğretmenlere de verilmesi yönünde toplu

sözleşmeye bir ibarenin eklenmesi yerinde olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 08:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER