Ücretli öğretmenlere sınıf rehberliği ve kulüp görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere sınıf rehberliği ve kulüp görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 5. fıkrasındaki; "(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak

üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik

faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf

veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin

haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde

"Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda

aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği

görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükümleriyle

öğretmenlere sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilerek karşılığında iki saat ek ders ücreti ödenmektedir

Peki; ücretli öğretmenlere sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9.

maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde; "Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8

saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, Betmatik okul öncesi, ilköğretim, orta

öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, Betmatik kadar ek

ders görevi verilebilir. b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak

nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve

teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi

verilebilir."

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER SADECE EK DERS KARŞILIĞI DERS OKUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde öğretmen sayısının yetersiz

olması halinde ücretli öğretmenlere sadece ek ders görevi verilebilmektedir. KAPAT [X]SOSYAL ETKİNLİK FAALİYETLERİNDE DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK VE SINIF/ŞUBE REHBER

ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİ, DERS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Söz konusu madde metninde geçen "ek ders görevi" ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve

Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (f) bendinde; "(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; f) Ek

ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında

okutulan dersleri ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır

O halde "ek ders görevi" ücreti karşılığında

okutulan dersleri ifade etmektedir.

Ders; ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen

müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin

derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci

bütünlüğünde yapılan derstir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; sosyal

etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevleri,

sadece Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında bulunanlar tarafından

yerine getirilebileceğinden ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere

görevlendirilenlere bu kapsamda görev verilemez. Ayrıca sınıf/şube rehber öğretmenliğine Ücretli Rehber Öğretmen

görevlendirmesi yapılıp yapılamayacağına dair MEB Personel Genel Müdürlüğünün

26/11/2008 tarih ve 107554 sayılı görüş yazıları bulunmaktadır.

Aynı konuda MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 06.12.2012 tarih ve 206199 sayılı görüş yazılarında "yüz yüze eğitim kapsamında olmayan bu görevlerin ek ders ücreti karşılığında

görevlendirme yoluyla yürütülmesi mümkün bulunmamaktadır." ibaresi yer

almaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019, 12:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER