AYM: Yolsuzluk soruşturma komisyonu haberleri için yayın yasağı, hak ihlali

AYM: Yolsuzluk soruşturma komisyonu haberleri için yayın yasağı, hak ihlali

17/25 Aralık operasyonları sonrası haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları

ortaya atılan ve istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan için TBMM'de araştırma

komisyonu kurulmuştu. Ancak 21 kasım 2104 tarihinde TBMM Başkanlığı'nın başvurusu

üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sağlıklı yürümesi, masumiyet

karinesinin ihlal edilmemesi ve soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek

yayın yasağı kararı almıştı.

HALK TV, AYM'YE BAŞVURU YAPTI

Yayın yasağına itiraz eden Halk Radyo ve Televizyonculuk AŞ.sonuç alamayınca

son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı görüşen AYM, Anayasa'nın 28.

maddesininde ifade ve basın özgürlüğünün önleyici tedbir niteliğindeki yayım

yasaklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verdiği belirtilerek "... 'yargılama

görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi' sebebi dışında olaylar hakkında

yayım yasağı konulamayacağı ifade edilerek yayım yasağı yönünden sınırlama sebeplerinin

de sınırlandığı görülmektedir." denildi.

"KAMU OTORİTESİNİN KEYFİLİĞİ ÖNLENMELİ" AYM, ifade ve basın özgürlüğü yönünden oluşturduğu tehlikenin ağırlığı doğrultusunda

yayım yasağının, "kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel

suistimalleri engelleyecek belirli ve kesin kurallar ile sıkı denetim öngören

özel bir kanunu düzenleme uyarınca gerçekleştirilmesi" gerektiği belirtilerek,

keyfi yasak olamayacağı ifade edildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Yüksek Mahkeme kararında, "Belirlilik, bir kuralın keyfiliğine yol açmayacak

bir içerikte olmasını ifade eder... Böylece hukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü

kullanan organların keyfi davranışların önüne geçilmiş olur." görüşü savunuldu.

Karar oy birliği ile alındı. Meclis Soruşturma Komisyonu yolsuzluk ve rüşvetle

suçlanan 4 eski bakanın Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar vermişti.

euronews

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 12:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER