Cumhurbaşkanı'ndan Müjde

Karşılıksız çek, senet nedeniyle hapiste yatanlar ceza infaz yasasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı'ndan Müjde

Karşılıksız çek, senet
Karşılıksız çek, senet nedeniyle hapiste yatanlar ceza infaz yasasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin olarak hazırlanarak, TBMM’de kabul edilen torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde, kur farkı dikkate alınmayacak.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cazai sorumluluk doğurmayacak.
Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak.
Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek

Meb Personel

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER