EBS, Kurum İdari Kuruluna 18 konu taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2019 toplantısı yapıldı.

EBS, Kurum İdari Kuruluna 18 konu taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2019 toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu,

Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi

ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla'nın katılımıyla gerçekleştirilen

toplantıda, eğitim çalışanlarıyla yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan ve 17

maddeden oluşan rapor görüşüldü. Birimleri ilgilendiren konularda çalışma yapıldıktan

sonra, mutabakat sağlanan maddeler imzalanacak.

Eğitim Bir Sen'in Kurum İdari Kurulu'na taşıyarak çözüme kavuşturulmasını

istediği konular şunlar:

1-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak

üzere;

(a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim

hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet

veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya

görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan

suçlardan sayılması,

(c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı

eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku

kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine

Bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda

girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında

düzenleme konusu edilmelidir.

2-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeyecek,

adil ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri

itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça

yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmalıdır.

3-Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan imam-hatip liseleri yönünden, imam-hatip

ortaokullarına yönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden

imam-hatip liselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme

hakkı tanınmalıdır.

4-Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

eki Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu'nda "Ödüller" başlığı altında, 657 sayılı

Kanun'un 122. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı

Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde düzenleme yapılmalıdır. 5-Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz

yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer

eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.

6-Görevde yükselme sınavına göre yapılan atama sürecinden sonra boş kalan kadrolar

için görevde yükselme sınavı başarı sırasına göre atama yapılmalıdır.

7-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine

göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

8-Sözleşmeli öğretmenlerden üç hizmet yılını tamamlayanlara, aile bütünlüğüne

bağlı yer değişikliği hakkının kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar dahilinde

tanınması için ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmalıdır.

9-Eğitim kurumlarına müdür başyardımcılığı görevlendirmesi yeniden yapılmalı

ya da Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'in 6. maddesinde öngörülen müdür başyardımcılığı

normu, bu maddede sayılan eğitim kurumlarına münhasır ilave müdür yardımcılığı

normuna dönüştürülmelidir.KAPAT [X]10-Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat

okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin

işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara

yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin ilçe/il milli eğitim müdürlükleri

eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde

eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları

noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

11-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına

kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı

40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

12-Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belleticilik görevi üstlenme zorunluluğu

getiren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükmünün

kaldırılması ya da söz konusu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine

bırakılması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

13-Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci

tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda yaz tatili döneminde zorunlu

görevlendirilmelerine son verilmesi, söz konusu görevlendirmelerin rehberlik

öğretmenlerinin isteklerine bırakılması, bu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin

istedikleri mahalde ifa edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılığı ödenen

ek ders ücretinin en az 6 saat olmak üzere artırılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

14-Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı

bireysel veya toplu şiddet eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale

gelen, ölen veya öldürülen eğitim çalışanlarının (ve ölümleri halinde hak sahiplerinin); (a) 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmaları,

(b) 3713 sayılı Kanun'da terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlileri veya

sivil vatandaşlar için öngörülen haklardan faydalandırılmaları,

(c) 5510 sayılı Kanun'un 47. maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne

ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konularında

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde yasal düzenleme yapılması için

girişimlerde bulunulmalıdır.

15-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük

ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli

personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere,

isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi

konusunda düzenleme yapılmalıdır.

16-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 14.05.2018 tarihli

ve 2018/11809 sayılı Kararname ile yapılan değişiklikler doğrultusunda sözleşmeli

personel/öğretmenler yönünden Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'nde düzenleme

yapılmalıdır.

17-Öğretmenlerden, engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü

olduğu engelli birey bulunanlara, haftalık ders programlarının belirlenmesinde

gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 18:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER