İYEP öğrencileri nasıl belirlenecek?

İYEP öğrencileri nasıl belirlenecek?

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi değişti

İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesinin "İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama süreci" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasındaki; "(1) Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 2 nci haftasında öğrencilere uygulanır." hükümlerine istinaden programa dahil edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla 3. sınıf öğrencilerine Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) uygulanacaktır.

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci

Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları

ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 10

Ekim 2019 tarihinde okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama

15 Ekim 2019 tarihinde okul

idaresince belirlenecek saatte gerçekleştirilecektir.

3. Öğrenci

Belirleme Aracı, tüm 3. sınıf öğrencilerine, o sınıfın kendi sınıf öğretmeni

tarafından Öğretmen Yönergeleri Formuna

uygun şekilde uygulanacaktır. 4. Öğrencilerin

ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde

(en geç 17.10.2019 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri

Modülü "İYEP Belirleme Aracı" ekranına, öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni

tarafından girilecektir.

5. Ayrışma

hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA'lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim

Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü "İYEP Belirleme Aracı" ekranına veri girişi

yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin

isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte

özel eğitim tanısı olup RAM raporunun yenilenmeyen öğrencilerin isimleri

modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı,

RAM raporları yenilenmelidir.

6. İl/İlçe

Milli Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi

verilecektir.

7. Uygulama

esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya

da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş

kişilerle paylaşılmayacaktır.

8. İl

MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünün

kullanımında herhangi sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır. 9. Yetkilendirme

sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi

Sistemi üzerinde TC kısıtlamasının yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde

kontrol edilecektir.

10. Uygulama

sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza

edilecektir.

11. Öğrenci

Belirleme Aracının uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak

açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.

12. Uygulamanın

sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli

tüm tedbirler alınacaktır.

Ahmet KANDEMİR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER