KAMU GÖREVLİLERİNE ÖDENEN AİLE YARDIMI ARTTI

Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden dolayı kamu görevlisine her ay ödenen

KAMU GÖREVLİLERİNE ÖDENEN AİLE YARDIMI ARTTI

Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden dolayı kamu görevlisine her ay ödenen aile yardımının miktarı artırıldı.

Kamu görevlilerinden bazılarına, aylık ücretlerinin yanı sıra toplu sözleşme / kamu görevlileri hakem kurulu kararı hükümlerine istinaden belli bir tutarda aylık maktu ödeme de yapılmaktadır.

Kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarında bazı belirlemeler içeren 28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı, eş için aile yardımı ödeneğinde esas alınan gösterge rakamını artırdı.

Eş için aile yardımı ödeneğinde yapılan artış, ilk olarak 2020 yılının Ocak ayı maaşına yansıyacak.

Eş için aile yardımı ödeneği artışı ne kadar oldu?

Eş için aile yardımı ödenmesinde esas alınan "2134" gösterge rakamı "2273"e yükseltildi.

Bu artış, 2020 yılı ilk yarısındaki aylarda kamu görevlilerinin aylık net maaşının "20 TL" atması anlamına geliyor.

Eş için aile yardımı göstergesi artmamış olsaydı, kamu görevlileri 2020 Ocak ayında 307 TL eş için aile yardımı alacaklardı. Yapılan artışla, eş için 327 TL aile yardımı almış olacaklar.

Eş için aile yardımına hak kazanma

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir.

Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez.

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikah tarihi) takip eden ay başından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır.

Eş için aile yardımının kesileceği haller

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan başlaması; eşin ölmesi; boşanma gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen ay başından itibaren, eş için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez.

Aylıksız izindeki eş için aile yardımı

Herhangi bir sebeple (doğum, askerlik, eğitim ve diğer haller) aylıksız izin kullanan ve bu dönem içerisinde menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için, memura söz konusu dönem için aile yardımı ödenebilir.

İşsizlik ödeneği alan eş için aile yardımı

İşsizlik ödeneğinden yararlanma durumunun, sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme ya da aylık alma şeklinde değerlendirilemeyeceği ve işsizlik ödeneği almakta olan eş için memurun aile yardımı alabileceği düşünülmektedir.

Staj yapan eş için aile yardımı

Eğitim görmekte iken ya da bir meslek edinmeye yönelik olarak belirli süreli staj yapan veya çıraklık eğitimi alan ve bu çalışmalar nedeniyle gelir elde eden ve sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilen eş için, memurunyeri.com olarak memura aile yardımı ödenebileceğini değerlendirmekteyiz.

Engelli çocuk için aile yardımı ödemesinde değişiklik

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında, aile yardımına ilişkin olarak engelli çocuklar yönüyle de değişiklik yapıldı.  

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre %40 ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için de (çocuk için) aile yardımı %50 artırımlı olarak ödenecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER