Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Ders dışı eğitim çalışmaları görevi, sadece Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında bulunanlar tarafından yerine getirilebileceğinden ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere bu kapsamda görev verilemez.

Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesindeki; "(1)

Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel

sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen

bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen

çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve

planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında

gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders

saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda

ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders

saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde

aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile

benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul

müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerine,

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme

metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Ders dışı eğitim çalışmaları " başlıklı 3. maddesindeki; "(1) 1/12/2006

tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli

Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın 17 nci maddesinde yer alan "% 5" sınırı, "% 6" olarak uygulanır." hükümlerine göre ise ek ders ücreti ödenmektedir.

Peki, Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz

olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; 1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8

saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim,

özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders

görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak

nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve

teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi

verilebilir." KAPAT [X]ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER SADECE EK DERS KARŞILIĞI DERS OKUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde öğretmen sayısının yetersiz

olması halinde ücretli öğretmenlere sadece ek ders görevi verilebilmektedir.

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI,DERS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Söz konusu madde metninde geçen "ek ders görevi" ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve

Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (f) bendinde; "(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır

O halde "ek ders görevi" ücreti karşılığında okutulan dersleri ifade etmektedir. Ders; ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci

bütünlüğünde yapılan derstir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; ders

dışı eğitim çalışmaları görevi, sadece Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen

kadrolarında bulunanlar tarafından yerine getirilebileceğinden ek ders ücreti

karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere bu kapsamda görev verilemez.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2019, 17:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER